Primăria Comunei Predeşti

Primăria Comunei Predeşti

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2020 (1 hotărâri)

10/24.02.2020

Aprobarea unor măsuri în vederea colectării taxei de salubrizare pentru anul 2019

Anul 2019 (1 hotărâri)

55/19.12.2019

Se aprobă Taxele și impozitele locale pentru anul 2020, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

Anul 2018 (1 hotărâri)

45/27.12.2018

Impozitele și taxele locale pentru anul 2019, Anexa 1

Anul 2017 (6 hotărâri)

42/19.12.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

40/12.12.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

34/30.10.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

28/31.08.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

25/31.07.2017

Se aprobă salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” care își desfășoară activitatea în cadrul Primăriei Comunei Predești, Anexa 1

16/10.05.2017

Se aprobă utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2016

Anul 2016 (7 hotărâri)

16/05.09.2016

Se aprobă planul de măsuri în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor (inclusiv starea de salubrizare a localităţii şi căilor de comunicaţii), Anexa 1

5/08.02.2016

Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2015 şi modul de utilizare a rezervei bugetare în anul 2016

4/01.02.2016

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

3/28.01.2016

Se împuterniceşte Dl. Şerban Florian, primar al comunei Predeşti, să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local Predeşti, hotărârile A.G.A. A.D.I. Oltenia

2/28.01.2016

Se aprobă Planul de măsuri privind acordarea unor ajutoare de urgenţă sub formă de alimente şi lemne de foc, unor persoane expuse riscului din cauza condiţiilor meteo, Anexa 1

2/18.01.2016

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei "Alimentare cu apă în comuna Predeşti, sat Predeşti, judeţul Dolj"

1/08.01.2016

Se aprobă acoperirea deficitului pentru secţiunea de dezvoltare înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2015

Anul 2014 (21 hotărâri)

21/31.07.2014

Se mandatează reprezentantul comunei Predeşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor "ECO DOLJ"

20/31.07.2014

Se aprobă Planul de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri ale comunei Predeşti pe anul 2014

19/31.07.2014

Se aprobă Raportul primarului privind utilizarea fundurilor obţinute de la APIA în anul 2013

18/31.07.2014

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

17/30.06.2014

Se aprobă documentaţia - Deviz tehnic pentru lucrări de reparaţii la fântâna publică Bucicani

16/30.06.2014

Se aprobă documentaţia - Deviz tehnic pentru executarea unei construcţii uşoare tip "foişor"

15/30.06.2014

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

14/29.05.2014

Se aprobă realizarea rigolelor pentru preluarea apelor pluviare pe strada Gladiolelor din satul Predeşti

13/29.05.2014

Se aprobă Planul de lucrări pentru întreţinerea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului privat al localităţii şi sunt utilizate ca păşune în anul 2014

12/29.05.2014

Se modifică contractul de concesiune nr.928/2009 având concesionar SC MASIM FLY SRL

11/30.04.2014

Se aprobă întocmirea cererii unice de plată pe suprafaţă 2014, pentru suprafaţa de teren de 146,61 ha, ce aparţine domeniului privat al comunei

10/30.04.2014

Se aprobă contul anual de execuţie şi modul de utilizare a rezervei bugetare

9/31.03.2014

Se aprobă programul remedial pentru elevii clasei a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Predeşti

8/31.03.2014

Se anulează procesele verbale de predare-primire teren în vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti nr.15378/1996 a judecătoriei Craiova

7/31.03.2014

Se scuteşte SC COJOCARU IMPEX SNC de la plata redevenţei pentru terenul concesionat în tarlaua 17 din intravilanul satului Predeşti pe perioada anilor 2010-2013

6/28.02.2014

Se acordă doamnei Andrei Ionela Costinela din comuna Predeşti, un ajutor bănesc de urgenţă pentru procurarea de medicamente şi asigurarea cheltuielilor necesare sănătăţii minorei Andrei Viorela Rebeca

5/28.02.2014

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, Anexa 1, Anexa 2

4/07.02.2014

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Predeşti pe anul 2014, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

3/31.01.2014

Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare pentru Săceanu Alexandrina

2/31.01.2014

Se aprobă înregistrarea în domeniul public a drumurilor de exploatare (vicinale) aflate pe teritoriul comunei Predeşti, Anexa 1

1/31.01.2014

Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare a proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj"

Anul 2012 (13 hotărâri)

6/25.06.2012

Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate

5/25.06.2012

Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Predeşti, doamna Sărăcin Maria

4/25.06.2012

Se alege ca preşedinte de ședință a Consiliului Local al comunei Predeşti, domnul Puicin Marin

3/25.06.2012

Se declară legal constituit Consiliul Local al comunei Predeşti

2/25.06.2012

Se validează alegerea în funcţia de consilieri în consiliul local al comunei Predeşti

1/25.06.2012

Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

7/27.02.2012

Se aprobă donaţia de carte din partea Bibliotecii judeţene Dolj "Alexandru şi Aristia Aman"

6/27.02.2012

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Predeşti pe anul 2012, Anexa 1, Anexa 2

5/27.02.2012

Se aprobă contul anual de execuţie

4/27.02.2012

Se aprobă organizarea reţelei şcolare în comuna Predeşti

3/31.01.2012

Se modifică art.1 din HCL nr.41/2011 privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit închiriat de dl. Andrei Florin în imobilul sediu fost CAP Predeşti

2/31.01.2012

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2011 în sumă de 78.000 lei

1/31.01.2012

Se revocă HCL nr.34/2011 privind aprobarea devizului de lucrări ce trebuie executate la imobilul în care locuiesc familiile Bălşa şi Juravle din Predeşti

Anul 2011 (10 hotărâri)

11/09.02.2011

Se aprobă criteriile privind determinarea veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, Anexa 1, Anexa 2

9/09.02.2011

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Predeşti pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

8/09.02.2011

Nu se reziliază contractele de concesiune teren cu SC Embilian SRL şi SC Cojocaru Impex SNC

7/09.02.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii aparatului de specialitate al primarului comunei Predeşti, Anexa 1, Anexa 2

6/09.02.2011

Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2010

5/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Alimentare cu apă în comuna Predeşti"

4/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Reţea de canalizare menajeră şi staţie epurare a apelor uzuale în comuna Predeşti"

3/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Construcţie Grădiniţă cu trei săli de clasă în comuna Predeşti"

2/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Modernizare şi reabilitare drumuri comunale în comuna Predeşti - 13,700 km"

1/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Modernizare şi reabilitare drumuri comunale în comuna Predeşti - 6,621 km"

Informatii contact

Comuna Predeşti, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/454.002
Fax: 0251/454.002
contact@primariapredesti.ro

Meteo

Predesti, Dolj
Coordonate: 44.350,23.600
Temperatura: 11°C
Vant: 15 Km/h SW
Clear


01:01 AM

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.8747
USD Dolarul american 4.1588
CHF Francul elveţian 4.5641
GBP Lira sterlină 5.4016
XAU Gramul de aur 251.2556

Copyright © Primăria Comunei Predeşti

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional